Russian (CIS)Svenska (Sverige)English (United Kingdom)

Ryssland är närmare än man tror...

Nyheter

Elever fick möta diplomat

Den 8 december träffade Ambassadens attaché Natalya Zlatkina Solbergagymnasiets elever i Arvika. Under mötet diskuterades aktuella internationella frågor.
Mer..

 

Årets viktigaste utrikespolitiska händelser


Mer..

 

 

Helgdagar i januari

Ryska Ambassaden kommer att vara stängd för besökare den 1-10 januari 2016 i samband med helgdagar.

 

 

 

 

 

 

 

Mänskliga rättigheter: en gemensam utmaning för ärlig dialog

Mer..

 

 

Arbetslunch för beskickningschefer från BRICS-länder

Den 3 december 2015 stod Rysslands ambassadör Victor Tatarintsev värd för en lunch för ambassadörer från BRICS medlemsländer (Brasilien , Ryssland, Indien, Kina , Sydafrika).
Under mötet diskuterades aktuella frågor för multilateralt samarbete inom ramen för BRICS.

 

Möte mellan representanter för Gränsbevakningen vid Rysslands federala säkerhetstjänst och Sveriges Kustbevakning i Stockholm

Den 1 december ägde rum ett möte mellan Gränsbevakningens biträdande chef - enhetschef för kustbevakningen vid Gränsbevakningen inom Rysslands federala säkerhetstjänst Jurij Aleksejev och överdirektör vid Sveriges Kustbevakning Anders Kjaersgaard.

Rysslands Ambassadör i Sverige Victor Tatarintsev deltog i mötet mellan den utländska diplomatkåren och svenska statsråd

Den 26 november 2015 träffade de i Sverige stationerade utländska ambassadörerna statsminister Stefan Löfven, utrikesminister Margot Wallström, finansminister Magdalena Andersson och UD:s kabinettssekreterare Annika Söder.
Under mötet diskuterades aktuella internationella frågor.

Bilden: från M.Wallströms Twitter

Möte med Uppsala Universitetets studenter

Den 25 november 2015 träffade ministeråd vid Rysslands Ambassad i Sverige Vladimir P. Salov och en rad andra ryska diplomater Uppsala Universitetets studenter. Under mötet diskuterades aktuella internationella frågor.

Ambassaden uttrycker sin erkänsla till alla för uppriktiga kondoleanser

Ambassaden uttrycker sin erkänsla till svenska myndigheter, representanter för de i Sverige stationerade diplomatiska beskickningarna, ryska landsmän, samt till alla empatiska invånare i Sverige för uppriktiga kondoleanser och deltagande i dessa sorgedagar över dem som omkom i den ryska flygplanskraschen i Egypten.
Kondoleanser har bland annat inkommit från Sveriges Konung Carl XVI Gustaf, Sveriges statsminister Stefan Löfven, Riksdagens Talman Urban Ahlin, Utrikesminister Margot Wallström, UD:s kabinettssekreterare Annika Söder.

Bild: UD:s kabinettssekreterare Annika Söder undertecknar en kondoleansbok på Ambassaden.

Kondoleansbok öppnas på Ambassaden i samband med flygplanskraschen i Egypten

Mer..

 

 

Ambassadmottagning för kosmonauter

Den 23 september 2015  ägde en mottagning rum på Rysslands Ambassad i Sverige för ryska deltagare  i  XXVIII Internationella ASE-kongressen (ASE – Association of  Space Explorers). I mottagningen medverkade även några välkända kosmonauter från Bulgarien, Polen, Tjeckien och Ungern.

Rysslands Utrikesministeriums Informations- och pressavdelnings kommentar rörande situationen kring ett hus tillhörande Ryska Federationens Handelsrepresentation i Sverige

Mer...

 

Rysslands Utrikesministeriums Informations- och pressavdelnings kommentar i samband med att en svensk diplomat förklarades av Ryska Federationen persona non grata

den 4 augusti 2015

Rysslands Utrikesministerium bekräftar att häromdagen förklarades en diplomatisk tjänsteman vid Sveriges Ambassad i Moskva persona non grata. Detta steg utgör en svarsåtgärd på svenska myndigheters ovänliga handlingar gentemot en diplomat vid Rysslands Ambassad i Stockholm.

Det är beklagligt att efter att ha förverkligat detta ovänliga steg, håller svenska sidan nu på att resonera om negativ påverkan av det skedda på de rysk-svenska relationerna. Ansvaret för följderna av denna provokation vilar helt och hållet på Stockholm.

Ambassaden kommenterar Sveriges utrikesminister Margot Wallströms artikel i Dagens Nyheter

Det var med intresse som vi tog del av Magrot Wallströms artikel i Dagens Nyheter med anledning av Helsingforsslutaktens 40-årsjubileum – artikeln som är antirysk till innehållet och plakatartad till formen.
Man påpekar rättvist att sedan 1975 ändrades Europas gränser, men bortser från att, när det var till fördel för Väst, förändrades de som resultat av NATO:s direkta militära aggression (till exempel i Jugoslavienfallet 1999). Då teg Stockholm som en mur utan ett försök att fördöma eller en tillstymmelse till kritik.
Vad gäller Krim så förklarades dess självständighet och beslutet att det blev en del av Ryssland mot bakgrund av statskuppen och härjande nationalistiska och nynazistiska krafter i Ukraina, som resultat av att dess befolkning utövade sin rätt till självbestämmande och genomförde en folkomröstning.
Det finns ingen väg tillbaka: Krim är Ryssland och Ryssland är Krim. Det är vad Krimfolket hade önskat och dess viljeyttrande väger mycket mer än samtliga uppmaningar att få tillbaka – kanske med hjälp av en ännu ej uppfunnen tidsmaskin – gårdagen.
Vidare. Påståendet att ”Minsköverenskommelserna syftar till att återupprätta Ukrainas kontroll över de östra delarna av landet” utgör en ganska fri tolkning av nionde stycket i ”Förteckning över åtgärder för att uppfylla Minsköverenskommelserna” av den 12 februari i år där det egentligen står att ”Ukrainas regering skall återupprätta full kontroll över statsgränsen inom hela konfliktzonen, vilket skall inledas dagen efter ett kommunalval och slutföras efter fullständig politisk lösning”.
Att inte omnämna formuleringens andra del är att tillintetgöra själva meningen i Minsköverenskommelserna vars huvudsyfte är att åstadkomma fred i Ukraina – men inte med ”eld och svärd” utan på villkor som är acceptabla för alla dess invånare.
Vi skulle vilja även dra uppmärksamhet till att det inte är första gången som Stockholm förklarar att för att fullständigt genomföra Minsköverenskommelserna skulle Ryssland återlämna Krim till Ukraina (se även Margot Wallströms tal på Utrikespolitiska institutet den 9 juni i år) fastän i de ovannämnda dokumenten berörs detta tema inte alls.
Och sist men inte minst. Tyvärr har det redan blivit en norm för svenska sidan att kritisk syn på agerandet av den nuvarande Kievregimen, som är skyldig till döden av tusentals civila personer i sydöstra delar av sitt land, komplett lyser med sin frånvaro.

Ambassadens kommentar i samband med uttalanden från Försvarsmaktens företrädare i massmedier

Så snart svenska politiker och militärer börjar tala om Ryssland får de av någon orsak varje gång minnesproblem.
Ett färskt exemplet: företrädare för svenska militära myndigheter förklarade öppet häromdagen att försvarsattachéerna vid Sveriges beskickning i Ryssland stoppas från officiella arrangemang och möten.
En sådan inställning på dialog förtjänar naturligtvis beröm. Men i Stockholm har man kanske glömt att det var just Sveriges regering som i april 2014 först beslutade officiellt om att fullständigt frysa kontakter med Ryssland på det militära området. Därför kom alltså vår åtgärd som ett svar på det svenska beslutet: som man sår får man skörda.
Om den svenska sidan verkligen är redo till att återuppta samarbetet, så borde dess högtstående militära representanter inte klaga mitt i Almedalen över att de ”inte kan umgås” med sina ryska motsvarigheter utan göra ett konkret steg mot en direkt dialog. Ryska Ambassadens adress är välkänd – Gjörwellsgatan 31, Stockholm. Vi är beredda att bistå med att återupprätta sådana kontakter, bland annat mellan våra militärer.
Som ett ryskt ordspråk säger: skyll inte på spegeln om trynet är snett.

Ambassadens kommentar i samband med publikationer i svenska massmedier

Vem i själva verket tänder upp ”facklor” av misstänksamhet och hat över fredens Östersjön: Ryssland eller hemsnickrade generaler? Den svenska Försvarsmakten ömsom förklarar jakten efter främmande fantomubåtar i Stockholms skärgård, ömsom med hänvisning till ”stortänkaren av amerikansk politik” blåser upp en myt om den ryska övningen för att erövra semesterön Gotland, ömsom anklagar Rysslands flygstridskrafter för allt fler nya kränkningar, dock först nio månader efter att själva flygningar ägt rum (man måste ha väntat med att denna tidningsanka skulle få tillräckligt stor vikt för att kunna serveras för att föra en bakom ljuset).
Man undrar bara om vilka nya uppseendeväckande rätter av ”det ryska hotet” blir tillagade i det svenska försvarspolitiska köket? Vad hittar man nästa gång för att förblinda med detta hot den svenska samhällsopinionens radar?
Den som är bra på att förvrida, behöver inte kunna strida.

Rysslands Ambassadör Victor Tatarintsev intervjuas av Dagens Nyheter

Den 18 juni 2015 publicerade Dagens Nyheter en intervju med Rysslands Ambassadör i Sverige Victor Tatarintsev.

Foto: Lars Lindqvist
Läs intervjun i Dagens Nyheter

 

Alla nyheter

 
imageimage